دستکش ایمنی

استفاده از دستکش ایمنی در انجام کار بسیار اهمیت دارد. بیش از60% حوادث ناشی در حین کار مربوط به استفاده نکردن از دستکش ایمنی می‌باشد. دستکش ایمنی انواع بسیار متفاوتی دارد که هر کدام در جهت فعالیتی خاص تولید و عرضه می‌شود. دست‌ها و انگشتان از با اهمیت‌ترین اعضای کمکی بدن می‌باشد که درهنگام مواجهه با خطرات ناشی از برق گرفتگی، تماس با مواد شیمیایی، پارگی و بریدگی، خراش، سوختگی، سوراخ شدن، تماس با مواد بیولوژیکی و همچنین در برابر دماهای بسیار بالا، برای حفاظت و نگهداری باید از دستکش ایمنی مناسب استفاده شود.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 4 نتیجه