آچار شمع

آچار شمع نوعی آچار بکس و شبیه آچار جغجغه است. این آچار در هر دو انتهای خود دهانه دارد. این آچارها فقط با شمع به کار می‌روند و به برداشتن و سوار کردن شمع خودرو که در حالت کلی خارج از دسترس است کمک می‌کنند و مصرف دیگری ندارند.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه