قفل فرمان

صاحبان وسایل نقلیه با بستن قفل فرمان می‌توانند باعث شود که سارقان نتوانند کنترل خودرو را در دست خود بگیرند. زیرا سارق برای درست به حرکت در آوردن وسیله نقلیه باید حتما قفل فرمان را باز کرده باشد. ضمن اینکه حتی اگر سارق اقدام به رانندگی با قفل فرمان کند، این کار انجام نخواهد شد زیرا قفل فرمان در صورت حرکت فوراً به شیشه ماشین برخورد می‌کند.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 2 نتیجه