هواکش

هواکش در دسته وسایلی قرار دارد که استفاده از آن در محیط‌های اداری، مسکونی و تجاری لازم است زیرا در هر محیط جابجایی و جریان داشتن هوا اصل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد به طور کلی هدف استفاده از هواکش خانگی، تهیه کیفیت لازم برای هوای داخل ساختمان است به این صورت که تهویه خانگی مانند یک پاک کننده عمل کرده و هوای مرده و آلوده را با استفاده از سیستم‌های مکشی یا دمندگی از محیط دور یا خارج می‌کند.
استفاده از هواکش خانگی همچنین باعث می‌شود هوای سنگینی که در یک محل بر اثر انجام فعالیت یا وجود رطوبت ایجاد شده است به بیرون از محیط منتقل شود یا با هوای تازه بیرون جایگزین گردد. هواکش‌ها بر اساس کاربردشان به دو دسته هواکش خانگی و صنعتی تقسیم می‌شوند.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه