قفل پدال

از قفل پدال و قفل فرمان برای مراقبت از خودرو استفاده می‌شود قفل فرمان و قفل پدال می‌تواند سرقت خودرو را به تاخیر بیندازد. به این دلیل که اکثر سارقان می‌تواند تمام مسایل امنیتی مانند قفل پدال و قفل فرمان و… را باز کنند. اما بسته بودن این وسایل باعث طول کشیدن زمان سرقت می‌شود و ممکن است شما طی این مدت بتوانید خود را به محل وسیله نقلیه خودتان، برسانید. و یا حتی وجود این وسایل امنیتی باعث منصرف شدن سارقان از دزدیدن خودروی شما شود.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 3 نتیجه